Zespół naukowo-badawczy Optyki Widzenia w ówczesnym Instytucie Fizyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej powstał w roku 1993 z inicjatywy prof. Henryka Kasprzaka.

Tradycje i doświadczenia części pracowników naukowych w Instytucie Fizyki PWr dotyczące szeroko rozumianej optyki były bardzo dobrym podłożem do stworzenia zespołu, którego głównym celem było z jednej strony zastosowanie metod optycznych do badania wybranych właściwości tkanek oka, a z drugiej strony badanie i numeryczne modelowanie właściwości optycznych tkanek oka oraz układu optycznego oka.
Adres:
Zespół Optyki Widzenia
Instytut Fizyki
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, POLSKA
Tel. Fax
tel: (4871)320-33-06
fax: (4871)328-36-96

Copyright: D. Siedlecki.
Founded: 17/01/2007 14:43:54 |